AK-tueel 2018-2019 antwoordenVoor antwoorden van AK-tueels van vorig schooljaar zie AK-tueel 2017-2018

 • AK-tueel Onderwerp
  6. De veenweiden spugen evenveel CO2 uit als 2 miljoen uitlaten én nieuwe kaart brengt ondergrond van Nederland in beeld
  5. Eerste hulpverleners op Sulawesi na tsunami angst voor meer doden én Ongewild schiep de mens IJssel en Lek
  4. Zoek de verschillen: een weg in Oeganda aangelegd door China of door Europa én verwachte bevolkingstoename en -afname van landen in de EU
  3. Dodental Filipijnen door orkaan loopt verder op én Orkaan Florence verwoest alles op haar pad en eist al vijf doden
  2. Waterverdeling in Nederland bij droogte én Zuid-Amerika kraakt onder migrantenstroom, maar laat Venezolanen niet vallen
  1. Het vissen op plastic kan nu echt beginnen én Bangladesh wapent zich tegen stijgende zeespiegel en steeds zwaardere stormen