AK-tueel 2018-2019 antwoordenVoor antwoorden van AK-tueels van vorig schooljaar zie AK-tueel 2017-2018

Ak-tueel Onderwerp
12. Bodemdaling in Nederland én Draait Nederland straks op Russisch gas?
11. Genaaid: fast fashion én Te land, ter zee en in de lucht: polyester in je kleding verandert onze planeet in plasticsoep
10. In Vietnam gaan welvaartsgroei en streng ecologisch beleid hand in hand én 'Nieuwe Zijderoute gaat ten koste van vrachtvervoer via Schiphol’
9. In Marokko staat de zon nooit om 12 uur op zijn hoogste punt én Italiaans plan tegen laag geboortecijfer: derde kind geeft recht op een stuk grond
8. Herrie achter de horizon én Watermanagement en het stuwensemble in de Nederrijn en Lek
7. Nedersaksisch? Doar mekeert ’t nich an én Wat een halve graad min of meer opwarming betekent voor Nederland?
6. De veenweiden spugen evenveel CO2 uit als 2 miljoen uitlaten én nieuwe kaart brengt ondergrond van Nederland in beeld
5. Eerste hulpverleners op Sulawesi na tsunami angst voor meer doden én Ongewild schiep de mens IJssel en Lek
4. Zoek de verschillen: een weg in Oeganda aangelegd door China of door Europa én verwachte bevolkingstoename en -afname van landen in de EU
3. Dodental Filipijnen door orkaan loopt verder op én Orkaan Florence verwoest alles op haar pad en eist al vijf doden
2. Waterverdeling in Nederland bij droogte én Zuid-Amerika kraakt onder migrantenstroom, maar laat Venezolanen niet vallen
1. Het vissen op plastic kan nu echt beginnen én Bangladesh wapent zich tegen stijgende zeespiegel en steeds zwaardere stormen